Sende inn søknad med vedlegg

Senest 6 uker før første revisjonsdag skal bedriften sende inn utfylt søknadskjema med vedlegg til lokal lisensholder (LLH); equass@proressurs.no

MERK; alle dokumenter er nylig oppdaterte og vi vil legge ut norske versjoner etter hvert som vi får dem oversatt fra engelsk