Contract-Norway-LLH.jpg

Norge, Sverige og Danmark har igjen fått lokal lisensinnehaver. 
EQUASS ønsker den nye lisensinnehaveren velkommen!

European Platform for Rehabilitation, EQUASS Brussels og Promenaden Kongsvinger AS fra Norge har inngått en kontrakt den 9. mai 2018 for å etablere en lokal lisensinnehaver (LLH) for EQUASS i Skandinavia. Foruten det norske markedet representerer LLH også Sverige og Danmark.