Ofte stilte spørsmål

Er det mulig å søke om forlengelse av sertifiseringen (utsette re-sertifiseringen)?


EQUASS sertifiseringen utløper den datoen som er påført sertifikatet. Men det er uproblematisk for EQUASS om bedriften har en periode uten sertifisering. For enkelte tjenestelevandører vil det være nødvendig å søke NAV om dispensasjon fra kravet om sertifisering i perioden uten godkjent sertifisering. Dette gjelder de som leverer tjenestene Varig tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT), og evntuelt andre tjenester hvor kvalitetsertifisering er påkrevet.
Hvor mye koster revisjonen?


En vanlig revisjon går over 2 dager. Prisen for en todagers revisjon er 45.000,- Nok eks. moms. Dette dekker også arbeid i forbindelse med fremdriftsrapport erre 12 og 48 mnd. For bedrifter hvor det er nødvendig med flere enn 2 dager, er prisen for hver ekstra dag kr. 16.500,- Nok. eks moms.